• GMB Case Roller

  Prędkość dla 9mm, 40S&W, 45 ACP, .223: 7000 na godzinę.
  Płynna regulacja prędkości, elektroniczne wykrywanie zacięć.

  na wyczerpwaniu

 • Pocisk 9mm 151gn .356 RNFP

  Zaprojektowany i wykonany z myślą o najbardziej wymagających strzelcach.

  na wyczerpwaniu

Marka Gun Metal Bullets powstała z miłości do strzelectwa dynamicznego.

Każdy kto uprawia sport wyczynowo wie, że aby osiągać coraz lepsze wyniki trzeba poświęcić mnóstwo czasu na regularne treningi. Niestety w strzelectwie dynamicznym wiąże się to również ze sporymi, stałymi wydatkami na amunicję. Dlatego aby wykorzystać maksymalnie możliwości posiadanej broni oraz obniżyć koszty treningów zaczęliśmy amunicję elaborować. Po pewnym czasie okazało się jednak, że niższe koszty amunicji wynikające z elaboracji zachęcają również do częstszych i bardziej intensywnych treningów. Wróciliśmy zatem do punktu wyjścia i zaczęliśmy się zastanawiać co zrobić aby znów obniżyć koszty. Postanowiliśmy uruchomić produkcję własnych pocisków. Po wielu miesiącach poszukiwania odpowiedniego stopu ołowiu, kształtu pocisku oraz technologii odlewania i lakierowania, powstał produkt, który spełnił nasze oczekiwania i w naszej opinii przewyższył jakością produkty konkurencji. Efekt końcowy wielomiesięcznej, wymagającej ale i pasjonującej pracy był więcej niż zadowalający, postanowiliśmy więc przedstawić nasze pociski innym strzelcom.

Jakiej powłoki używamy?

Lakier, którego używamy został specjalnie opracowany na potrzeby komercyjnej produkcji pocisków i jest nakładany w trzech warstwach. Właściwie zastosowany, wiąże się z ołowiem na poziomie molekularnym, pokrywając cały pocisk ochronną skorupą, która działa jak smar. Co to oznacza dla Ciebie? Czystsze dłonie, czystszy pistolet i czystsze powietrze podczas strzelania.

Jak testowaliśmy nasze pociski zanim wprowadziliśmy je na rynek?

Zależało nam na tym aby nasze produkty były najwyższej jakości i aby były niezawodne. Testowaliśmy różne twardości stopu ołowiu aby mieć pewność, że pociski nie ulegną deformacji opuszczając lufę pistoletu z dużą prędkością. W ramach testów pociski wypalaliśmy przez różny czas w różnych temperaturach i różnych piecach, aby sprawdzić trwałość powłoki lakierniczej. Okazało się że pociski przechodzą pozytywnie test deformowania - podczas zgniatania pocisku lakier nie odpryskuje i nie łuszczy się nawet w najmniejszym stopniu. Na sam koniec przeprowadziliśmy testy na strzelnicy. Do tej pory testowaliśmy celność i niezawodność z użyciem pistoletów Sig Sauer P320 Compact, Sig Sauer X-Five, HK SFP9, CZ Shadow 2 oraz Atlas Gunworks Titan. Wyniki celności okazały się porównywalne z wynikami uzyskanymi podczas strzelania amunicją z pociskami FMJ. Wystrzeliliśmy bez najmniejszych problemów tysiące podczas treningów dynamiki.

Dlaczego GMB?

 • Pociski lakierowane nie niszczą lufy tak jak pociski FMJ.
 • Używasz mniej prochu aby uzyskać odpowiedni Power Factor.
 • Brak metalowego płaszcza oznacza większe bezpieczeństwo podczas strzelania do celów reaktywnych.
 • Nasze pociski polakierowane są w całości więc ołów nie osadza się w lufie.
 • Oszczędzasz na zdrowiu ponieważ spalający się proch nie ma styczności z ołowiem.
 • My też bierzemy udział w zawodach więc wiemy czego potrzebujesz.
 • Zawsze służymy pomocą.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas jeśli chcesz abyśmy zaczęli produkcję pocisków o innym kształcie, gramaturze czy kalibrze.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje można znalźć w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI i REGULAMINIE.
!

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Strony Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.


Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest MARCIN OZYRA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "GMBR SP. Z O.O.", posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Komornicka 34A/6, 62-070 Dąbrówka, nr NIP: 7773355080, REGON: 384706171, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: (+48) 506 050 580 - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Właścicielem Strony Internetowej.


Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO.


Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

(1) Zawieranie umów z Administratorem: niepodanie w przypadkach i w wymaganym - do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem - zakresie skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest przez Administratora;

(2) Obowiązki ustawowe Administratora: podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

(1) przetwarzane zgodnie z prawem;

(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

(3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

(4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz

(5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Strona Internetowa, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem wynikającym z niniejszego dokumentu.

§2 Podstawy przetwarzania danych

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

(1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

(2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub

(4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Strony Internetowej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności - w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

§3 Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych na stronie internetowej

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę na Stronie Internetowej.

Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie Internetowej w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

(1) Wykonanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych:

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy).

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres przetwarzanych danych:

Zakres maksymalny: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

(2) Marketing bezpośredni.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych:

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Zakres przetwarzanych danych:

Adres poczty elektronicznej.

(3) Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych:

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Zakres przetwarzanych danych:

Imię i nazwisko/nazwa firmy; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej.

§4 Odbiorcy danych na stronie internetowej

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców - Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Usługobiorców Strony Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy poczty elektronicznej oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia Państwa zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia Państwa zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności

§5 Prawa osoby której dane dotyczą

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.

§6 Cookies na stronie internetowej, dane eksploatacyjne i analityka

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona - w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:

 • dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies - w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową - zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na stronie internetowej producenta przeglądarki, jeżeli producent udostępnia takie informacje na swojej stronie internetowej.

Zasady korzystania ze Strony Internetowej

§1 O nas

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.gunmetalbullets.pl (dalej jako: „Strona”) jest MARCIN OZYRA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "GMBR SP. Z O.O.", posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Komornicka 34A/6, 62-070 Dąbrówka, nr NIP: 7773355080, REGON: 384706171, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: (+48) 506 050 580 (DALEJ JAKO: „GUNMETALBULLETS”, „WŁAŚCICIEL” LUB „ADMINISTRATOR”).

§2 Zastrzeżenie prawne

Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Gunmetalbullets po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy - zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez Gunmetalbullets.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

§3 Korzystanie ze strony

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Gunmetalbullets udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Aktualną wersję przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge lub Brave
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazane jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • pisemnie na adres: ul. Komornicka 34A/6, 62-070 Dąbrówka.

W opisie zgłoszenia prosimy podać

(1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz

(2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

§4 Usługi elektroniczne

Na Stronie dostępne są usługi elektroniczne: formularz kontaktowy.

Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „Formularz Kontaktowy” widocznej na dole Strony adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, imienia oraz tematu i treści wiadomości, a następnie kliknięciu pola „Wyślij”.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

§5 Prawa autorskie

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

§6 Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • pisemnie na adres: ul. Komornicka 34A/6, 62-070 Dąbrówka.
Dane kontaktowe

GMBR sp. z o.o.
Ul. Komornicka 34A/6
62-070 Dąbrówka

Tel.: + 48 506 050 580
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szybki kontakt

Copyright © 2018 Gun Metal Bullets Wykonanie: Studio Kreatywne Morihei Seven
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności